Etiska regler

Som medlem i EFT Förbundet – Yrkesförbundet för EFT och Knackningsmetoder, accepterar och följer jag följande etiska regler:

Jag uppträder professionellt, respektfullt och pålitligt i kontakt med mina klienter och mina kollegor.
Jag påstår aldrig att EFT kan bota något, eller utlovar ett specifikt resultat, vare sig på psykiska eller fysiska åkommor. Däremot kan jag säga att EFT och andra knackmetoder stärker kroppens egen självläkande förmåga och ger lindring.
Jag ställer ej diagnos på klienten, det görs av medicinsk eller psykologiskt utbildad personal.
Som EFT-terapeut/coach i Sverige är jag inte ålagd att föra journalanteckningar, såvida det inte ingår i min arbetsbeskrivning som vårdpersonal. Däremot gör jag kortfattade minnesanteckningar för min egen skull.
Jag respekterar varje individs integritet och för aldrig information vidare till tredje part utan klientens medgivande. Undantag endast om livshotande fara föreligger för klient eller tredje part.
Jag ger råd om fortsatta självbehandlingsmöjligheter mellan sessioner och efter avslutad behandling.
Jag arbetar bara inom de områden jag har kompetens och remitterar vidare när så behövs - så smidigt som möjligt och för klientens bästa.
Min marknadsföring är sanningsenlig och relevant. Jag beter mig inte på ett sätt som drar vanära över, eller underminerar förtroendet för, EFT och andra knackmetoder.
Jag uttalar mig inte negativt om andra behandlingsformer eller ifrågasätter en diagnos ställd av klientens
läkare/vårdpersonal.
Jag strävar hela tiden mot att utvecklas professionellt genom att ta till mig de förslag och insikter jag fått via handledning eller personlig fortbildning.

För sådant som inte tagits upp ovan hänvisas till EFT Internationals etiska riktlinjer, här i svensk översättning. 

För etisk fördjupning rekommenderar EFT Förbundet följande litteratur:

Creating Healing Relationships av Dorothea Hover-Kramer, EdD, DCEP.

Copyright 2023- EFT Förbundet

Page Created with OptimizePress