Medlemskap

Medlemskapet gäller för EFT Practitioners som är utbildade och certifierade genom AAMET/EFT International eller Center för Energipsykologi eller annan likvärdig utbildare i Sverige eller utomlands.

De EFT Practitioners som inte är utbildade genom AAMET/EFT International eller Center för Energipsykologi eller annan likvärdig utbildare i Sverige eller utomlands skall för att få tillträda förbundet genomgå ett praktiskt och teoretiskt prov som utförs i förbundets regi.

Som medlem i EFT Förbundet får du ...

Rabatterade eller kostnadsfria EFT nätverksmöten. 
Tillgång till rabatterade försäkringar (ansvarsförsäkring och företagsförsäkring). OBS: Många försäkringsbolag utfärdar inte ansvarsförsäkring till vår yrkesgrupp överhuvudtaget, så detta är en viktig förmån.
Exponering via EFT Förbundets kanaler: Facebook, Instagram samt på vår hemsida med kontaktuppgifter och länk till egen hemsida.
Möjlighet att hålla workshops online via Zoom. Du får hjälp med marknadsföring och det tekniska.
Som yrkesverksam EFT-utövare har du tillgång till en sluten grupp på Facebook för erfarenhetsutbyte och frågor.
Fortbildning på relevanta teman i samband med nätverksträffar och årsmöten.
Presenteras närmare som "månadens medlem" i Förbundets nyhetsbrev.
Möjlighet att delta i EFT Förbundets monter vid olika mässor.
Tillfälle att öka EFTs genomslagskraft i Sverige.

Som medlem i EFT Förbundet ska du ...

... inneha EFT-certifiering eller motsvarande.
... utöva knackning i ditt yrke.
... kunna ge en fullständig knackningsbehandling till klient.
... vara väl förtrogen med EFT-metoden och kunna använda den på ett flexibelt och ansvarsfullt sätt.
... ha grundläggande kunskaper i EFTs historia och uppkomst.
... känna till var aktuell forskningsstatus på EFT finns att tillgå. T.ex. https://eftforbundet.se/forskning/

Som medlem förbinder du dig att följa förbundets etiska regler. Du rekommenderas också att som yrkesverksam vara ansvarsförsäkrad. Yrkesverksam är den som under året ger behandling mot betalning. Medlem som inte följer förbundets stadgar och etiska regler eller inte betalar fastställd medlemsavgift kan uteslutas, liksom medlem som skadar förbundet. I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

Ansökan

För att få inträde postar du ansökan (utskriven och signerad) till styrelsen med kontaktdetaljer och kopia av diplom där kursinnehåll tydligt framgår.

Ansökan behandlas när medlemsavgiften registrerats på EFT Förbundets konto. I och med ansökan förbinder du dig att följa förbundets stadgar och etiska regler.

POSTA, inte maila, din ansökan till: EFT Förbundet, c/o Karin Bergkvist, Björkövägen 10, 137 71 Dalarö

Medlemsavgift

495 kr per år för yrkesverksam medlem.
195 kr per år för stödmedlem eller EFT-student.
Medlemsavgiften revideras varje år i samband med årsmötet.

Copyright 2023- EFT Förbundet

Page Created with OptimizePress