Försäkringar

Då vårt yrkesområde är så nytt har det varit svårt för traditionella försäkringsbolag att ge bra villkor, eller att ens kunna ge oss en ansvarsförsäkring. EFT förbundet har därför för medlemmarnas räkning förhandlat fram följande försäkringsavtal med Gefvert:

Företagsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Ange EFT Förbundet vid ansökan hos Gefvert för att få ta del av medlemsrabatten. Du får då en bekräftelse samt en faktura på beloppet.

I händelse av skada har du direktkontakt med Gefverts kompetenta handläggare: Gefvert AB, Danderydsgatan 14, 114 26 Stockholm

Copyright 2017 - EFT Association

Page Created with OptimizePress