Flyktinghjälp

Vi behöver din hjälp!

EFT är ett fantastiskt verktyg för att sänka stressnivån efter trauma, och minska effekterna av post-traumatisk stress.

TTT (Trauma Tapping Techniqe) är en enkel självhjälpsmetod där EFT-punkter används för att lugna psyket och skapa trygghet i kroppen. En slags "första hjälpen" som kan rädda liv.

Filmen här bredvid är gjord av Peaceful Heart Network för att hjälpa flyktingar som mår psykiskt dåligt. Genom att knacka med på punkterna som visas i filmen kan man sänka sin stressnivå på ett påtagligt sätt.

Hjälp oss att sprida denna film till de som arbetar med flyktingar så att så många som möjligt kan bli hjälpta!

Se det traumaarbete med EFT/TTT som redan görs i Afrika för att hjälpa människorna där.

EFT på iPhone & iPad

GO EFT Tapping© är en engelsk/arabisk iPhone-applikation för att stötta knackande på egen hand och ge snabb och effektiv lindring från känslomässig stress. Minskade fysiska symptom eller snabbare läkning är ofta en positiv spin off-effekt när man får ned stressen eller blir av med negativa överskottskänslor.

Denna app är ett sant kundanpassat verktyg. Man anger sitt eget problem och hur stark känslan/obehaget är direkt i sin iPhone, och får guidad knackning med EFT. Att appen är på engelska brukar inte hindra svenska användare från att få bra effekt.

Appen släpptes 2012 och finns för iPhone/iPad/iPod. Den används i över 23 länder. 2016 översattes den till arabiska efter ett samarbete mellan EFT Förbundets styrelsemedlem Sara Bern och Dr Ashraf Al-Hadethe i Irak.

"The Go EFT Tapping app is simple and useful. It will guide you in applying EFT immediately. Over 100 clinical trials show that EFT is effective for depression, anxiety, pain and other problems, and you'll feel the difference in your body as soon as you tap along with the app. Try it - you have nothing to lose except your stress!"

Dawson Church, PhD
Founder, National Institute for Integrative Healthcare (US)
CEO, Energy Psychology Group, In

Ladda ner appen genom att klicka här>>

Copyright 2023- EFT Förbundet

Page Created with OptimizePress