Första steget till att bli en passionerad EFT-terapeut som kan guida och hjälpa andra är få en personlig och meningsfull upplevelse av EFT. Det kan du göra via kortare introduktionskurser eller workshops. Det kan också vara genom att läsa, knacka på dig själv eller via egna sessioner med en EFT-behandlare.

Vill du sedan gå vidare erbjuder EFT Förbundet utbildning med certifiering/ackreditering hos sina utbildare. Kursinnehåll och certifieringsgång är baserade på EFT Internationals riktlinjer.

Efter att ha fullgjort grund- och fortsättningskurs får du ett deltagarintyg. För certifiering ingår dessutom följande:

50 praktiktillfällen på ca 50 minuter, på åtminstone 20 personer

Fallbeskrivningar. Antingen 2 komplexa fall med uppföljning (dvs 3-6 sessioner totalt per klient), eller 1 komplext plus 2 enklare utan uppföljning.

Handledning med din EFT-utbildare, enskilt och/eller i grupp.

Minst en session inspelad (video eller audio) som diskuteras med din handledare.

Ett skriftligt, onlinebaserat test.

Detta ska vara avklarat inom 12 månader efter avslutad kurs. Om inte kan du rekommenderas att repetera fortsättningskursen. Du förbinder dig också att följa EFT Förbundets etik- och uppförandekod.

Copyright 2023- EFT Förbundet

Page Created with OptimizePress